1 NAVN OG FORMÅL

Organisasjonens navn er Ytringsfrihetsforbundet (YFO)

YFO er et livssynssamfunn basert på humanisme, personlig frihet, meningsmangfold og kreativitet. YFO skal fremme ytringsfrihet og demokratisk deltakelse. Forbundet skal gi en møteplass og et felleskap til de som står opp for realisme, ærlighet og integritet. Forbundet er åpent for alle, inkludert religiøse, agnostikere og ateister.

YFO vil samarbeide med andre organisasjoner, sammenslutninger og individer som vektlegger ytringsfrihet.

YFO vil tildele en årlig ytringsfrihetsspris.

YFO vil tildele stipender til skribenter og kunstnere som har utmerket seg til fordel for ytringsfriheten.

YFO vil kunne gi juridisk eller økonomisk hjelp til mennesker som har blitt forfulgt for sine meninger, fortrinnsvis hvis dette skjer i Norge. Egne medlemmer vil gis prioritert støtte. Ordningen skal kalles «Ytringshjelpen».

YFO vil drifte et lite sekretariat.

2 MEDLEMSKAP

Ytringsfrihetsforbundet vil registrere sine medlemmer og søke offentlig støtte per medlem som en hvilken som helst annen tros- og livssynsorganisasjon.

Vanlig medlemskap tilbys enkeltpersoner, som ikke er medlem i Den Norske Kirke eller annet registerført tros- eller livssynssamfunn. Det stilles ingen økonomiske forpliktelser knyttet til vanlig medlemskap.

Støttemedlemskap tilbys enkeltpersoner som er medlemmer av annet tros- eller livssynsamfunn, inkludert medlemmer av Den Norske Kirke. Støttemedlemmer betaler medlemskontingent på minimum kr. 200 per år.

Støttemedlemskap tilbys også bedrifter og organisasjoner. Egne økonomiske avtaler fastsettes for disse.

3 ORGANISASJONSSTRUKTUR

Organisasjonens formelle organer er Styret og Presidentskapet.

Styret er fastsatt i vedtektene og består ved stiftelsestidspunktet av Monica Staff, Shurika Hansen og Helge Lurås.

Ved tiltredelsestidspunktet er Helge Lurås president i Ytringsfrihetsforbundet.

Styret kan avsette presidenten. Styremedlemmene sitter for en periode av tre år av gangen. Ved enkeltvis ønske om å fratre, utpeker Styret nye medlemmer.

Styrets leder velges av styret. Styret skal oppnevne revisor.

Styret kan utnevne en Generalsekretær. En av styrets medlemmer kan ta denne rollen.

Det kan inviteres til Landsmøte for alle medlemmer hvert tredje år. Landsmøtet kan stemme over valgkomiteens forslag til styrets medlemmer. Avstemningen er rådgivende for styret i oppnevnelsen av nye styremedlemmer. Landsmøtedeltakerne kan foreslå egne kandidater til styret.

4 BRUK AV MIDLER

De statlige overføringene vil benyttes til å støtte ytringsfriheten i Norge og i utlandet. Inntil 60 % av de offentlige tilskuddene vil kunne gå til å støtte andre organisasjoner.

Ytringsfrihetsforbundet kan arrangere seminarer og sammenkomster for medlemmer, andre inviterte og offentligheten.

Det vil settes opp en hjelpetelefon hvor medlemmene kan søke råd og støtte dersom de opplever at deres ytringer og meninger er dem til belastning.

Dette nettstedet bruker
informasjonskapsler (cookies)
Les mer

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close