Vedtekter Frihetsforbundet per 11. desember 2020

1 NAVN OG FORMÅL

Organisasjonens navn er Frihetsforbundet.

Frihetsforbundet er et livssynssamfunn basert på humanisme, personlig frihet og ytringsfrihet.

2 MEDLEMSKAP

2.1 VANLIG MEDLEMSKAP

Vanlig medlemskap tilbys enkeltpersoner, som ikke er medlem i Den Norske Kirke eller annet registerført tros- eller livssynssamfunn. Det stilles ingen økonomiske forpliktelser knyttet til vanlig medlemskap.

2.2 STØTTEMEDLEMSKAP

Støttemedlemskap tilbys enkeltpersoner som er medlemmer av annet tros- eller livssynsamfunn, inkludert medlemmer av Den Norske Kirke.

3 ORGANISASJONSSTRUKTUR

3.1 FORMELLE ORGANER Organisasjonens formelle organer er Styret, President og Generalsekretæren.

Styret er fastsatt i vedtektene og bestod ved stiftelsestidspunktet av Ytringsfrihetsforbundet av Shurika Hansen, Monica Staff og Helge Lurås. De samme rollene inntas i Frihetsforbundet.

Styremedlemmene sitter for en periode av tre år av gangen. Ved enkeltvis ønske om å fratre, utpeker Styret nye medlemmer.

Styrets leder velges av styret.

Presidenten kan uttale seg på vegne av og representere Frihetsforbundet. Styret utnevner og kan avsette presidenten.

Det kan inviteres til Landsmøte for alle hovedmedlemmer hvert tredje år. Landsmøtet kan stemme over valgkomiteens forslag til styrets medlemmer. Avstemningen er rådgivende for styret i oppnevnelsen av nye styremedlemmer. Landsmøtedeltakerne kan foreslå egne kandidater til styret.

 

  1. DIVERSE

Frihetsforbundet vil registrere sine medlemmer og søke offentlig støtte som livssynsorganisasjon.

 

Frihetsforbundet skiftet navn fra Ytringsfrihetsforbundet i et styrevedtak i desember 2020. Ytringsfrihetsforbundet ble stiftet i oktober 2018.

Frihetsforbundet overtar organisasjonsnummer fra Ytringsfrihetsforbundet 921 686 242.

Dette nettstedet bruke informasjonskapsler (cookies) Les mer

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close