Frihetsforbundet er registrert som et humanistisk livssynssamfunn i Brønnøysundregistret. Formålet er å gi medlemmene en felles ramme og følelse av tilhørighet rundt det å tenke og snakke fritt. Frihetsforbundet vil søke å rekruttere nye medlemmer til forbundet, og vil opptre støttende overfor ikke-medlemmer som verdsetter fri tanke og tale.

Frihetsforbundet skiftet navn fra Ytringsfrihetsforbundet (YFO) i desember 2020.

Medlemskapet i Frihetsforbundet er gratis, men det er et krav for ordinært medlemskap at man ikke er oppført som medlem i et annet registerført tros- eller livssynssamfunn i Norge.

De som ønsker å bevare sine medlemskap i andre forbund, for eksempel Den norske kirke, er hjertelig velkommen til å tegne seg som støttemedlem. Det koster minimum 200 kr. per år, men beløpet er valgfritt.

Andre donasjoner ønskes også velkommen.

FORMELLE ORGANER

Organisasjonens formelle organer er Styret og Presidentskapet.

Styret er fastsatt i vedtektene og består ved stiftelsestidspunktet av styreleder Shurika Hansen, og styremedlemmer Monica Staff og Helge Lurås.

President i Frihetsforbundet ved stiftelsen er Helge Lurås.

KONTAKT OSS

Frihetsforbundet kan kontaktes her:

Frihetsforbundet
Postboks 1652 Vika
0120 Oslo

epost: post@frihetsforbundet.no

Dette nettstedet bruke informasjonskapsler (cookies) Les mer

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close