Ytringsfrihetsforbundet (YFO) er registrert som et livssynssamfunn i Brønnøysundregistret. Formålet er å gi medlemmene en felles ramme og følelse av tilhørighet rundt det å tenke og snakke fritt. YFO vil søke å rekruttere nye medlemmer til forbundet, og vil opptre støttende overfor ikke-medlemmer som verdsetter fri tanke og tale.

YFO vil også søke offentlige midler på like linje med andre livssynssamfunn.

Medlemskapet i YFO er gratis, men det er et krav for ordinært medlemskap at man ikke er oppført som medlem i et annet registerført tros- eller livssynssamfunn i Norge. Overføringen fra stat og fylke er i underkant av 1000 kr per medlem.

De som ønsker å bevare sine medlemskap i andre forbund, for eksempel Den norske kirke, er hjertelig velkommen til å tegne seg som støttemedlem. Det koster minimum 200 kr. per år, men beløpet er valgfritt.

Andre donasjoner ønskes også velkommen.

 

Formål:

Vi har stiftet Ytringsfrihetsforbundet (YFO) i bekymring over utviklingen av snevrere ytringsrammer i Norge og andre vestlige land, samt forvitringen av et fellesskap basert på vestlige verdier og identitet. Selve innsnevringen av ytringsfriheten har blitt et eksistensielt spørsmål for mange. Mennesker tør ikke uttrykke seg av fare for å miste jobb og inntekt, eller forfremmelser og anseelse. Et begrep for dette er politisk korrekthet.

YFO skal kjempe mot totalitære tendenser, politisk korrekthet og andre angrep på de reelle liberale verdiene som ble bygget opp i Europas historie. Vi skal være et samlingspunkt og en organisatorisk og identitetsskapende faktor for de mange mennesker som ikke er komfortabel med den sannhetsundertrykkende tendens i media og blant myndigheter.

 

Gjøremål og aktiviteter:

YFO vil utdele en årlig ytringsfrihetspris

Ytringsfrihetsforbundet vil arrangere seminarer og sammenkomster for medlemmer, andre inviterte og offentligheten

YFO vil ta opp enkeltsaker i media og direkte med relevante myndigheter

Det er satt opp en hjelpetjeneste (kontakt@yfo.no) hvor medlemmene kan søke råd og støtte dersom de opplever at deres ytringer og meninger er dem til belastning

YFO kan tildele stipender og gi økonomiske bidrag til skribenter, kunstnere, forskere og institusjoner som har utmerket seg til fordel for ytringsfriheten

YFO vil kunne gi råd om juridisk eller økonomisk hjelp til mennesker som har blitt forfulgt for sine meninger, fortrinnsvis hvis dette skjer i Norge

 

FORMELLE ORGANER

Organisasjonens formelle organer er Styret og Presidentskapet.

Styret er fastsatt i vedtektene og består ved stiftelsestidspunktet av styreleder Shurika Hansen, og styremedlemmer Monica Staff og Helge Lurås.

President i Ytringsfrihetsforbundet ved stiftelsen er Helge Lurås.

 

KONTAKT OSS

Ytringsfrihetsforbundet kan kontaktes her:

Ytringsfrihetsforbundet
Postboks 1652 Vika
0120 Oslo

epost: kontakt@yfo.no

Dette nettstedet bruker
informasjonskapsler (cookies)
Les mer

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close